Το YouTube αποτελεί ένα κυρίαρχο μέσο προβολής οπτικοακουστικού υλικού και ο συνδυασμός ενός εντυπωσιακού βίντεο και της ταυτόχρονης ανάπτυξης του δικού σας καναλιού, μπορεί να σας εξασφαλίσει ένα πανίσχυρο διαφημιστικό εργαλείο αύξησης της δημοτικότητάς σας και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών σας.

Η 4creations αναλαμβάνει την κατασκευή οπτικοακουστικής παραγωγής και την παραμετροποίηση του καναλιού σας για την μέγιστη απόδοσή του.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000