Στην 4creations η παραγωγή ενός ραδιοφωνικού spot δεν περιορίζεται στην εκφώνηση ενός έξυπνου κειμένου αλλά  βασίζεται στην πλήρη αξιοποίηση των ηχητικών μέσων όπως :
•    Χρήση ηχητικών εφέ  
•    Επιμέλεια κατάλληλης μουσικής επένδυσης
•    Παραγωγή πρωτότυπης μουσικής επένδυσης
•    Επιλογή εκφωνητή

ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000