Δημιουργία Multimedia διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών  εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αφορούν θεματική ενημέρωση των χρηστών.
Η  διάρκεια της multimedia εφαρμογής προκύπτει ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και μπορεί να είναι διαθέσιμη σε πάνω από μία γλώσσες.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000