Η 4creations σχεδιάζει και αναπτύσει πολυμεσικές εφαρμογές εταιρικών παρουσιάσεων και εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε CD//DVD-ROM.
Η πολυμεσική παρουσίαση του υλικού σας (κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο) γίνεται με την χρήση εντυπωσιακών οπτικών και ηχητικών εφέ, κατάλληλης μουσικής επένδυσης, σε ένα εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης για τον χρήστη.

Η 4creations αναλαμβάνει την επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού σας π.χ μοντάζ του βίντεο σας ή επεξεργασία του φωτογραφικού σας υλικού και την προσαρμογή τους για το αντίστοιχο project.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CD / DVD-ROM
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ CD / DVD-ROM

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ CD / DVD-ROM

ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000