Η 4creations με την υπηρεσία Seo Report ερευνά και αναλύει σημαντικά στοιχεία που συντελούν στην καλύτερη κατάταξη σας στις μηχανές αναζήτησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας και τελικά σας παρέχει τις αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις κατ’ απαίτηση σχετικά με :

• Κατάταξη των λέξεων κλειδιών που θα επιλέξετε στις μηχανές αναζήτησης.
• Ανάλυση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης των ανταγωνιστών σας.
• Αναλυτική κατάσταση με ποιοτικά backlinks

ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000