Το CDN της 4creations  είναι ένα είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο από caching cloud servers,  έξυπνη δρομολόγηση DNS και  προηγμένο σύστημα edge server πλήρως ενσωματωμένο με την cloud πλατφόρμα μας.

Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που αναλαμβάνει αυτόματα να φορτώσει  τα δεδομένα της ιστοσελίδας σας ( εικόνες, video, css, περιεχόμενο) στο πιο κοντινό σημείο του επισκέπτη της ιστοσελίδας σας.

Για παράδειγμα αν ένας χρήστης επισκεφθεί την ιστοσελίδα σας από την Ελλάδα, το site σας θα φορτωθεί από την Ελλάδα, αν την επισκεφθεί από την Αμερική το site σας θα φορτωθεί από την Αμερική
Τα αποτελέσματα είναι ταχύτερη φόρτωση του site σας και καλύτερη κατάταξη στο google.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000