Ο σχεδιασμός του σήματος-λογότυπου μιας εταιρείας είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία της εταιρικής της ταυτότητας.  
Εμφανίζεται στην έντυπη και στην ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας της εταιρείας, την αντιπροσωπεύει και αποτελεί την βάση για την δημιουργία  των υπόλοιπων στοιχείων της εταιρικής της ταυτότητας όπως έντυπη διαφήμιση-προβολή, κατασκευή ιστοσελίδας, δημιουργία εταιρικού βίντεο κ.α

Ένα δυνατό λογότυπο μπορεί να αποτελέσει το σήμα κατατεθέν σας, καθιερώνοντας σας σε βάθος χρόνου στην συνείδηση του καταναλωτικού σας κοινού.
Ένα άστοχο λογότυπο, μπορεί να δημιουργήσει την λανθασμένη εντύπωση για την ποιότητα των υπηρεσιών σας και να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα επίτευξης των στόχων σας.

Η 4creations συνεργάζεται στενά σε επίπεδο επικοινωνίας με τις εταιρείες που της αναθέτουν την δημιουργία του εταιρικού τους σήματος προκειμένου να κατανοήσει την φύση, την φιλοσοφία, τις ανάγκες και τους στόχους τους, για να οδηγηθεί στην τελική υλοποίηση ενός ελκυστικού και αποτελεσματικού σήματος που θα αντιπροσωπεύει στο μέγιστο την δομή τους, θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και θα μεταδίδει άμεσα τα επιθυμητά μηνύματα.


ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000