Η 4creations δημιουργεί για εσάς τον επαγγελματικό σας φάκελο αφού πρώτα ενημερωθεί από εσάς για την φύση του επαγγελματικού σας αντικειμένου και τον κύριο σκοπό δημιουργίας του π.χ μαζικές διαφημιστικές αποστολές ή αποστολές λειτουργικού χαρακτήρα.

Κατόπιν σας ενημερώνει για τις εναλλακτικές λύσεις που έχετε όπως επιλογή έτοιμου φακέλου με απλό τύπωμα του λογοτύπου σας ή δημιουργία πρωτότυπου φακέλου που να καλύπτει την ενδεχόμενη ιδιαιτερότητα του λόγου της δημιουργίας του.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000