Ο σχεδιασμός του εταιρικού  επιστολόχαρτου αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την σύνθεση της εταιρικής ταυτότητας γιατί είναι  το έντυπο με το οποίο παρουσιάζουμε την εταιρεία μας, στέλνουμε προσφορές, προτείνουμε συνεργασίες και γενικά επικοινωνούμε γραπτώς με τους ήδη υπάρχοντες αλλά και με τους υποψήφιους πελάτες μας.

Η 4creations  αναλαμβάνει να δημιουργήσει το δικό σας εταιρικό επιστολόχαρτο  που θα αποτυπώνει  την επιθυμητή  εικόνα  της επιχείρησής σας μέσα από ένα  υψηλού επιπέδου αισθητικό αποτέλεσμα.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000