Η 4creations αναλαμβάνει την δημιουργία της εταιρικής σας ταυτότητας αλλά και την προβολή των προϊόντων, υπηρεσιών σας μέσω της έντυπης διαφήμισης.
Η  δυναμική έντυπη διαφήμιση  αποτελεί το πρώτο βήμα  μιας εταιρείας για την δημιουργία καλών εντυπώσεων σε επίπεδο πρώτης επικοινωνίας με τους υποψήφιους πελάτες της, αλλά και αύξηση των πωλήσεων της σε επίπεδο διαφήμισης και marketing.
Φιλοσοφία μας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εταιρικής σας  ταυτότητας να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία αλλά και από την αμεσότητα και αποτελεσματικότητα μετάδοσης των συγκριτικών σας πλεονεκτημάτων  στο κοινό που σας ενδιαφέρει έτσι ώστε να καθιερωθείτε στην συνείδησή του.

Δημιουργούμε την εύκολα αναγνωρίσιμη παρουσία σας μέσω του σχεδιασμού της χαρακτηριστικής εταιρικής σας ταυτότητας, αποτυπώνοντας σε ένα λογότυπο όλες τις πτυχές της δραστηριότητας σας, αλλά και επικοινωνώντας τους στόχους σας.

Δίνουμε έμφαση στους στόχους και στην φύση της επιχείρησής σας, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας αποτελεσματικά την μορφή της εταιρείας σας παρέχοντας σας το μέγιστο αποτέλεσμα στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.
Το γραφιστικό τμήμα της 4creations, αναλαμβάνει τη μελέτη και τον σχεδιασμό της εταιρικής σας ταυτότητας καλύπτοντας τους εξής τομείς:

Εταιρικά λογότυπα
Επιστολόχαρτα
Εταιρικός φάκελος
Διαφημιστικά φυλλάδια
Κατάλογοι προϊόντων
Επαγγελματικές κάρτες
Μακέτες
Αφίσες
Φωτογραφίσεις προϊόντων


ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000