Στην 4creations  δίνουμε μεγάλη έμφαση στην δημιουργία  της επαγγελματική σας κάρτας γιατί είναι το πλέον άμεσο εργαλείο προβολής της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Η επαγγελματική σας κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε άπειρες περιπτώσεις  είτε συνοδεύοντας  προωθητικές επιστολές σε δυνητικούς πελάτες είτε προωθώντας τις δραστηριότητες  σας σε κάθε ευκαιρία  που μπορεί να σας δωθεί σε κάθε επαγγελματική ή ακόμα και κοινωνική εκδήλωση.   
Στόχος  μας είναι ο αποδέκτης της επαγγελματικής σας κάρτας να σχηματίσει κατευθείαν πλήρη εικόνα και εύκολη αποτύπωση των δραστηριοτήτων σας αλλά και θετική εντύπωση για  την επιχείρησή σας.

Η 4creations αναλαμβάνει την πρωτότυπη και επαγγελματική  δημιουργία της εταιρικής σας κάρτας στοχεύοντας στην σύντομη και επικοινωνιακή εμφάνιση της φιλοσοφίας της επιχείρησής σας.


ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000