Το γραφιστικό τμήμα της 4creations αναλαμβάνει την σχεδίαση του διαφημιστικού σας φυλλαδίου (flyer) και της ανάλογης εταιρικής σας αφίσας. Τα flyers και οι εταιρικές αφίσες αποτελούν πολύτιμα  εργαλεία για την διαφημιστική σας καμπάνια γιατί είναι μια οικονομική λύση άμεσης προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών σας σε μεγάλο αριθμό υποψήφιων πελατών γιατί μπορούν να διανεμηθούν οπουδήποτε κρίνουμε ότι θα υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον.

Στην 4creations σχεδιάζουμε τα flyers και τις αφίσες της επιχείρησής σας με βασικό μας γνώμονα την ξεκάθαρη απόδοση του μηνύματος της διαφημιστικής σας καμπάνιας συνδυάζοντας το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα με την σαφήνεια και την πρωτοτυπία.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 85665002000